How it all began

In 2015 kwam Johnny Doodle voor het eerst in aanraking met de situatie van cacaoboeren in Ghana. We hebben toen voor het eerst de problemen van de lokale gemeenschap met eigen ogen kunnen zien. De leefomstandigheden zijn erg armoedig, men moet lang lopen voor vers water, er is behoefte aan onderwijs voor de kinderen et cetera. Ook heeft men grote moeite met omgaan met geld. In de periode direct na de oogst is er geld, maar dit gaat snel op aan onnodige zaken. Hierdoor hebben de gezinnen van de cacaoboeren een groot deel van het jaar een zeer armoedig bestaan. En er is weinig vooruitzicht op een beter leven.

Vanuit dit inzicht is in 2017 de Johnny Doodle Foundation opgericht.

“The most effective way to do it, is to doodle it”.