ProjectWaterputten

In Nederland is het heel normaal dat wanneer je de kraan opendraait er schoon water uitkomt. Uit onderzoek blijkt dat een mens ongeveer 121 liter water per dag gebruikt. In Afrika is dit heel anders. In de meeste gebieden in Afrika hebben mensen weinig tot zelfs geen schoon water. Drinken of wassen in vervuild water heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en is een grote oorzaak van duizenden doden in Afrika. Elke 20 seconden sterft er wereldwijd een kind door gebrek aan schoon drinkwater. Verontreinigd drinkwater bevat diverse bacteriebronnen, die vervolgens kunnen leiden tot levensbedreigende ziektenĀ zoals Cholera en Tyfus. Om veilig drinkwater te verkrijgen moeten mensen in veel dorpen in Afrika dagelijks vele kilometers afleggen.

Status in progress

Project completed
40%

De Johnny Doodle Foundation wil graag een steentje bijdragen aan het oplossen van dit probleem. Het bouwen van waterputten in Bonsu Nkwanta staat dan ook hoog op het lijstje. Wij willen dit uiteraard niet alleen doen. De inwoners van het dorpje willen wij ook opleiden om mee te werken aan het project en het onderhouden van de waterputten. Hierdoor kan dit project ook op lange termijn worden voortgezet en wordt de werkgelegenheid in Ghana ook vergroot.

Door waterputten te bouwen met schoon drinkwater verlagen we de kans op ziekte en overlijden in Ghana. Goede leefomstandigheden vinden de boeren en ook wij erg belangrijk. Hier willen wij ons dan ook graag voor inzetten. Op dit moment hebben wij al gesprekken gehad in Ghana over het realiseren van waterputten. Wanneer wij hier voldoende geld voor hebben ingezameld, zullen wij dit project zo snel mogelijk realiseren.